Liên hệ cho chúng tôi khi có bất kì thắc mắc nào

Chăm sóc Khách Hàng

cskh.kaixin@gmail.com
(+004) 912-3548-07

Bộ phận Kinh Doanh

cskh.kaixin@gmail.com
(+004) 912-3548-07

Bộ phận Xuất Bản

cskh.kaixin@gmail.com
(+004) 912-3548-07

Website & Quảng cáo

cskh.kaixin@gmail.com
(+004) 912-3548-07

Kế Toán & Giao Hàng

media@martfury.com
(801) 947-3564

Gửi yêu cầu

    Trụ sở chính tại Hà Nội: 
    Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Mcbooks
    Lô 34E – Khu đấu giá 3ha – Phúc Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
    Điện thoại: 0986998297
    Email: cskh.kaixin@gmail.com